Home Northern Studies Editors Back issues Monographs Instructions for Authors  

Northern Studies Monographs/Nordliga studier
The Journal of Northern Studies hosts two monograph series, Northern Studies Monographs (publication languages English, French and German) and Nordliga studier [‘Northern Studies’] (publication languages Danish, Norwegian and Swedish).

Northern Studies Monographs (ISSN 2000-0405)
1. Heidi Hansson & Catherine Norberg (eds.), Cold Matters: Cultural Perceptions of Snow, Ice and Cold. Umeå 2009.
ISBN 978-91-88466-70-9

2. Giuseppe Nencioni, The Italians in the Arctic Explorations: A Critique of the Reinterpretation of Nationalism. Umeå 2010.
ISBN 978-91-88466-76-1

3. Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (eds.), Vernacular Literacies: Past, Present and Future. Umeå 2014.
ISBN 978-91-88466-86-0

4. Ann-Catrine Edlund, T.G. Ashplant & Anna Kuismin (eds.), Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity. Umeå 2016.
ISBN 978-91-88466-88-4

5. Andrej Kotljarchuk & Olle Sundström (eds.), Ethnic and Religious Minorities in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research. Stockholm & Umeå 2017.
ISBN 978-91-7601-777-7

6. Anne Heith, Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage: A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts. Umeå 2018.
ISBN 978-91-7601-827-9

7. Anne Heith, Indigeneity, Ecocriticism, and Critical Literacy. Umeå 2022.
ISBN 978-91-7855-751-6 (print)
ISBN 978-91-7855-752-3 (PDF)

Nordliga studier (ISSN 2000-0391)
1. Olle Sundström, ”Vildrenen är själv detsamma som en gud”: ”gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar. Umeå 2008.
ISBN 978-91-88466-74-7

2. Gunnar Gjengset, Matti Aikio: verk og virke. Umeå 2011.
ISBN 978-91-88466-77-8

3. Ann-Catrine Edlund (eds.), Att läsa och att skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå 2012.
ISBN 978-91-88466-81-5

4. Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (eds.), Människor som skriver: perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Umeå 2013.
ISBN 978-91-88466-85-3